Branding

Het vergroten van de naamsbekendheid

Het vergroten van de naamsbekendheid van een bedrijf noemen we branding. Het is één van de lastigste onderdelen van de Marketing Strategie. Het belangrijkste is dat u zich als bedrijf onderscheidt van de concurrent op een manier die voor de klant van waarde is. Eenzelfde product verkocht door meerdere webshops kan zo een heel verschillende waarde krijgen. Maar hoe doen we dat?

Waar draait het om bij branding?

We moeten de klant een beetje helpen. Hem helpen ‘zien’ wie u als bedrijf bent en waar u voor staat. Wat u onderscheidt van de concurrent. Er wordt wel eens gezegd, uw bedrijf moet worden uitgewerkt tot een persoonlijkheid. Een herkenbare identiteit met een duidelijke voorkeurspositie en een flinke dosis autoriteit in de branche. De vier belangrijkste eigenschappen van branding:

  1. De herkenning: De kracht van de herhaling
  2. De identiteit: De persoonlijkheid van het bedrijf
  3. De voorkeur: Klanttevredenheid als belangrijke verkoopstrategie
  4. De autoriteit: Het hebben van gezag binnen een branche

Consequent en consistent dezelfde zijn

We moeten de klant duidelijk maken wat hij aan u heeft. Waar hij op kan rekenenen wanneer hij met u in zee gaat. We geven hem consequent dezelfde boodschap in dezelfde huisstijl. Wat we doen en wat we zeggen zijn geheel consistent. Alles staat met elkaar in één lijn. Wat we zeggen, wat we doen, hoe we het zeggen, waar we het zeggen en hoe we met onze klanten omgaan. Of dat nu om het logo en de huisstijl gaat, face-to-face, via e-mail of op Social Media, het plaatje moet kloppen. Door het bovendien veelvuldig te herhalen neemt de waarde toe.

Niet over één nacht ijs

Branding is een erg belangrijk onderdeel van de Marketing Strategie. U moet zich voorstellen dat alles wat u doet in uw voordeel of in uw nadeel werkt. Het brengt u dichter bij uw doel of verder er vandaan. Het bouwt vertrouwen op bij uw klanten of haalt het vertrouwen onderuit. Elke volgende uiting is een gelegenheid om deze band te versterken of te verzwakken. Het is dus zaak dat u goed nadenkt over wie u wilt zijn? Vergeet daarbij ook niet dat u het uzelf een stuk eenvoudiger maakt wanneer u dichter bij uw eigen persoonlijkheid als mens blijft. Tegelijkertijd zullen uw medewerkers uw branding ook uit moeten dragen. En niet geheel onbelangrijk, het moet uw doelgroep aanspreken wil het effectief zijn.

Branding bij zowel Push als Pull Marketing

Wij van GLOBAL LEXIS | Online Marketing maken een groot onderscheid tussenPush en Pull Marketing. Het opdringen van de boodschap of de meer afwachtende maar alerte houding. Chronologisch zouden we kunnen zeggen dat marketing van voor het internettijdperk vooral Push is en dat Online Marketing vooral Pull is. Branding wordt vaak geassocieerd met Push Marketing. Toch kan ook PullMarketing niet zonder branding. Zonder enige herkenning, identiteit, voorkeurspositie of autoriteit heeft een bedrijf nauwelijks bestaansrecht. Online of offline.

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek over uw branding marketing strategie neemt u contact met ons op