Werkwijze

Wij passen onze werkwijze aan

100 klanten, 100 wensen. Wij van GLOBAL LEXIS | Online Marketing geloven niet in een standaard product voor elke klant. In tegendeel. Wij zijn er van overtuigd dat elke klant zijn eigen specifieke behoefte heeft en stellen onze werkwijze en onze producten daarop af. Wat betekent dit concreet? Concreet betekent dit dat we in een eerste kennismakingsgesprek uitvoerig de tijd nemen om elkaar te leren kennen. Alle wensen en behoeften worden besproken en er wordt een eerste plan van aanpak overeengekomen.

Van one-stop-shop tot korte deelprojecten

Globaal kunnen we stellen dat er twee soorten klanten zijn:

  1. Klanten die het liefst de controle zoveel mogelijk in eigen hand houden en zo nu en dan ondersteuning nodig hebben. In de vorm van advies, consultancy, of juist heel praktisch, bijvoorbeeld bij het aanpassen van een bestaande website of de bouw van een nieuwe website.
  2. Klanten die zich het liefst aan de hand laten nemen, veel advies en begeleiding wensen en de gehele of een groot deel van de uitvoering bij ons neer leggen. Zij hebben niet de illusie dat ze het zelf wel weten of zelf kunnen en zijn gebaat bij een one-stop-shop traject waarin ze nagenoeg alles bij ons neer kunnen leggen. Van advies tot bouw.

Beide typen klanten worden bij ons even serieus genomen. En voor beiden kunnen wij veel betekenen. Zo hebben wij klanten die slechts vragen om de website eens door te kijken en te voorzien van een lijst met verbetervoorstellen. Maar we hebben ook klanten die zeggen, dit is het budget, werk maar een complete Online Marketing strategie uit voorzien van een website, een social media strategie en voer het maar gelijk uit. Inclusief het schrijven van de teksten.

Een eerlijk advies duurt het langst

Wat alle projecten met elkaar gemeen hebben is dat u van ons een eerlijk advies krijgt. Wij praten geen klanten naar de mond en vertellen u niet wat u wilt horen. Nee, wij vertellen u onze waarheid gebaseerd op 20 jaar ervaring met ondernemers en managers zoals u. Ook daarin stemmen wij ons af op uw wensen. Zo kan het zijn dat u wel een budget heeft maar nog niet zo veel. In dat geval kiezen wij in overleg met u voor een combinatie van een korte en een lange termijn strategie. Zodat u nu al vast van de voordelen van een effectieve Online Marketing Strategie geniet. Ook wanneer uw budget nog niet toereikend is om het hele traject te doorlopen. Omdat wij dit op voorhand al weten houden wij er bij de planning wel rekening mee. Bijvoorbeeld wanneer SEO – Zoekmachine Optimalisatie – nu nog te kostbaar is maar over enige tijd wel mee gaat spelen. Wij richten de nieuwe of bestaande website dan als vast in voor de toekomst zodat u over een jaar niet geheel opnieuw hoeft te beginnen.

Gefaseerd werken, de meest realistische manier van werken

Een andere belangrijke eigenschap van werken met GLOBAL LEXIS | Online Marketing is dat wij bijna altijd gefaseerd te werk gaan. Wat bedoelen we daar nu mee? Veel nieuwe klanten vragen ons, wat heb ik nodig om gevonden te worden en wat kost dit? Wij kunnen u dan net als de meeste van onze collegae een lijst en een prijs met producten en diensten geven en een bedrag noemen zonder enig inzicht in wat voor uw doelstelling en uw doelgroep het beste werkt maar dit doen wij liever niet! Wij geven er de voorkeur aan om aan te vangen met het uitwerken of verbeteren van de Online Marketing strategie en zo te komen tot de meest effectieve strategie. Pas wanneer we helder hebben wat voor u de beste investering is beslissen we in overleg waar we op insteken en in welke volgorde. Alleen dan weet u zeker dat u niet investeert in zaken die u niets opleveren maar dat u investeert in diensten die zichzelf terugverdienen.

Hebt u vragen over onze werkwijze? Stel ze gerust!