Snel vooruitgang en groei boeken

De meeste klanten investeren in Marketing omdat ze snel vooruitgang en groei willen. Ze willen een grotere omzet, meer winst, meer succes etc. Ze vragen de hulp van een marketeer in de hoop dat deze het gouden ei heeft. Kun je mij niet even in een half uur bijpraten over hoe SEO werkt, is een veel gevraagd verzoek. Nee, dat kan ik niet. Ook niet na 20 jaar ervaring met Klassieke en Online Marketing. Maar ik kan je wel een belangrijke tip geven.

Neem controle over de toekomst

Het verleden is een belangrijke indicator voor de toekomst. De resultaten uit het verleden zijn een belangrijke indicator voor de resultaten in het heden en in de toekomst. Wanneer je vooruitgang wilt, groei wilt, wil je dus dat er iets verandert. Je wilt dat de resultaten in positieve zin veranderen. Concreet betekent dit dat je moet zorgen dat het heden geen herhaling is van het verleden. Zo eenvoudig is het.

Drie belangrijke vragen die succes in de hand werken

Precies. Door jezelf regelmatig deze drie eenvoudige vragen te stellen en te handelen naar de antwoorden verandert het resultaat ten goede. Het werkt succes in de hand omdat je voor eens en voor altijd afrekent met de gewoontes uit het verleden die er voor zorgden dat groei stagneerde. Ze dagen je uit om de dingen vanaf nu anders te doen met succes tot gevolg.

  1. Wat levert mij het meeste op? Doe daar meer van dan je tot nu toe hebt gedaan en stop met datgene wat je het minst oplevert
  2. Wat geeft mij de grootste beloning? Beloning in de zin van genoegdoening, tevredenheid maar ook financiële beloningen tellen mee.
  3. Wat wordt er van mij verwacht? Wat kan ik zelf (meer) bijdragen zodat ik meer naar mijn doelstelling toegroei.

Meer vragen die van grote invloed zijn op de mate van succes

Succes is geen toeval. Succes is het resultaat van de keuzes en beslissingen die we nemen in ons leven. Dat betekent simpel gesteld dat alle keuzes die we maken ons dichter bij ons doel brengen of ons er meer van verwijderen. Aan jou de keus!

  • Wat zou ik meer moeten doen?
  • Wat zou ik minder moeten doen?
  • Waar zou ik mee moeten beginnen?
  • Waar zou ik mee moeten stoppen?

Het Gouden Koppel: Marketing en Business Coaching

Veel van onze klanten komen met een Marketingvraag bij ons. Ze willen meer kennis, betere tips en het gouden advies. Ze willen zo snel mogelijk meer succes met zo min mogelijk inspanning. Helaas geldt voor de meeste ondernemers dat er niet zo iets is als één simpel antwoord dat leidt tot snel behaalde successen. Mede afhankelijk van de branche waarin zij opereren en datgene wat zij tot nu toe al hebben gedaan om hun succes te vergroten. Maar wat wel voor haast elke ondernemer onmiddellijk tot een verhoging van het succes werkt is de combinatie van Marketing en Business Coaching. De investering in jezelf als ondernemer, jouw persoonlijke ontwikkeling in combinatie met een effectieve Marketing Strategie, geeft het snelst het grootste resultaat.

Sta jij open voor de combinatie Marketing & Business Coaching? Vraag dan een GRATIS kennismakingsgesprek aan